Jozef Sedlák
≣ Menu

1. Máj 1986

 
Fotografie z Prvého mája sú cyklom fotografií zachytávajúcich hlavný sprievod cez situácie a pozíciu policajtov, ktorí majú dohliadať na pokoj a plynulosť oslavného sprievodu. Medzi jednotlivými policajtmi sú pravidelné medzery, pričom každý policajt má svoje miesto, svoj bod od ktorého sa nemôže vzdialiť. Spoločne tak vytvárajú akýsi alternatívny Prvý máj. Petra Hanáková popisuje túto inverziu slovami: „Prvý máj je vlastne sériou malých fotografických sekvencií, na ktorých vidno uniformovaných strážcov poriadku, ktorí aj keď sa očividne nudia, sú tam kôli tomu, aby sa mohli nerušene nudiť ďalej. V rámci politických výročí asi najfotogenickejším, vizuálne najhutnejším bol sviatok práce – 1. máj. Povinné prvomájové sprievody mali na mapách miest svoju trajektóriu, svoju špecifickú efemérnu architektúru i svoj kulinársky folklór.“