Jozef Sedlák
≣ Menu

Jozef Sedlák (1958, Bratislava, SR)

Vyštudoval odbor umeleckej fotografie na filmovej fakulte Akadémii múzických umení v Prahe (1984). Je vedúcim ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave a externým pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava. Okrem pedagogickej činnosti sa vo svojej tvorbe venuje inscenovanej, dokumentárnej a konceptuálnej fotografii. Individuálne a kolektívne vystavoval v štátoch Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko, Grécko, Francúzko, Poľsko, Rusko, Japonsko, USA.

Dlhé obdobie fotografoval sociálny dokument, mentálne a telesne postihnutých ľudí, ktorí boli počas bývalého režimu diskriminovaní a skrytí v ústavoch. Paralelne sa venoval aj inscenovanej figuratívnej fotografii, neskôr konceptuálnej fotografii zameranej na médium fotografie. Jedným z konceptuálnych projektov je Latencia (Pocta fotografii ako procesnému umeniu, 2008 – 2009), alebo Dečky starej mamy (2005 – 2006), súbor farebných portrétov starej mamy a vnučky. Na telá a tváre týchto príbuzných premieta denným svetlom reálne dečky, ktoré sú symbolom rodinnej tradície. Obsahom projektu Výber z tvorby (Pocta tmavej komore, 2001 – 2008) sú expozičné skúšky vytvorené pri zväčšovaní autorovej tvorby. Ide o akúsi „hru na alternatívnu voľnú tvorbu“. Pohľadnice z New York City (2001 – 2011) reprezentujú bežný dokument z mesta New York, ktorý vznikol tri mesiace pred útokom na „dvojičky“, Ide o inštaláciu, už len latentnú realitu pokoja radosti a hry na bezpečnosť. Latentný obraz je tvorený presvetľovaním veľkoplošných negatívov otváraním objektu. O demokracii svetla… o literatúre svetla… I. II. (1988 – 2012) je inštaláciou čiernobielych fotografií vytvorených pred rokom 1989. Analógové fotografie sú ideovým a technologickým podkladom pre nový program digitálnych tlačí na plátno. Medzi Sedlákove kľúčové dokumentárne cykly patrí dlhodobý dokumentárny projekt Oslavy (1982 – 2013), ktorý vzniká v závislosti od príležitostných zachytených udalosti už od obdobia totality 80. rokov (Odvody, 1981, 1. Máj, 1985, Mochovce, 1986, Karneval 1988 – 94 a pod.) Až po kocteptuálnejšie vystavané dokumentárne projekty vo farbe (Pálenie vatier, 2012, Púť na Levočskú horu, 2013, Albánsko, 2013, Obec Hybe 2014.) Každá zachytená udalosť predstavuje úzku komunitu anonymných postáv spätých momentálnym osudom – chvíľou, ktorá je podstatná a neopakovateľná. Dôležitou súčasťou autorovej tvorby je pracidelné zaznamenávané cirkevných udalostí ( Fašiangy, sestry sv. Kríža 1982, Návšteva pápeža Jána Pavla II., inštalácia kardinála Korca v Nitre, púť telesne postihnutých, Poľsko, Výročie sviečkovej demonštrácie v Bratislave, 1991 a pod.)

Autorské výstavy – výber po r. 20002012 Jozef Sedlák, Latentný obraz, Dom fotografie a Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, SR
2011 Jozef Sedlák (Ľubomír Purdeš), Tri ceny, Galéria SVÚ, Bratislava, SR
2010 Dni slovenskej kultúry, Radničná galéria, Radnica v Českých Budějoviciach, CZ
2006 Galéria Sky color servis Fuji film, Bratislava, SR
2004 Galéria na pavlači, Viedenská univerzita, A
2001 Galéria cukráreň, Letná škola fotografie, Poprad, SR
2001 Slovenské veľvyslanectvo v USA, Washington D.C., USA
2000 Vihorlatské múzeum, Humenné, SR
2000 Galéria Nova, Mestská knižnica Boccacio, Košice, SR
2000 Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, SR

Kolektívne výstavy – výber po r. 20002014 „Štefanova rodina“, Galéria Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. November 2014 – január 2015, Trnava, SR
2014 Six Contenporary Slovak Photographers, Administration Building Gallery East Shore Unitarian Church 127 00 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98 005, December 6. 2014 – January 28.2015, Washington, USA, (Monika/Ľubomír Sracho, Boris Németh, Jozef Sedlák, Evla Vlašič, Viola Krupová)
2014 Light PaintingWorldAlliance, výstava LPWA Aubervillierse special event, L’Embarcad?re, le Carrefour NumériqueÇ - La Cité des Sciences et de l'inductrie, La Fabrique Royale Projets-Prives, LightPainting World Alliance, Paríž, Francúzko, 4 – 14 novembra 2014, Paríž, Francúzko
2014 „Vnútorné svety“ (obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe) výstava 12. 8. 2014 - 5. 11. 2014, Galéria Domu fotografie - Liptovská galleria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, SR
2014 Kolektívna výstava, Pocta Martinovi Martinčekovi, 19. 6. 2014 – 31. 8. 2014 Kasárne Kultur Park, Košice, SR
2014 / 2013 Za krížom, Slovenské národné múzeum – Spišské museum Levoča 2.10.2014 – 16.11.2014 a mestské kultúrne a osvetové stredisko, Kaštieľ Snina 18. 12. 2014 – 8. 2. 2015, Dom fotografie a Liptovská galéria P.M. Bohúňa, 7.12.2013 – 30.3.2014 Liptovský Mikuláš, SR
2013 Hommage to Martin Martinček, Galéria umelcov Spiša, GUS, 10.10.2013 – 7.12.2013 Spišská Nová Ves, SR
2013 2nd. International Light Painting Photography World Exhibition in Paris, Palace Espace Piere Cardin, december 2013, výstava autorov zaoberajúcich sa „luminografiou“, Organizátor – Light Painting World Alliance, Paríš, Francúzko
2013 Pocta Martinovi Martinčekovi, Dom fotografie a Liptovská galéria P.M. Bohúňa, 13.6.2013 – 7.9.2013 Liptovský Mikuláš, SR
2013 Bilancia 1950 – 2012 , Slovenské technické múzeum v Košicach, 11.7.2013 – 25.8. 2013, Košice, SR
2013 Výstava Združenia slovenských profesionálnych fotografov s názvom Bilancia 1948 – 2012, Slovenská výtvarná únia – galéria Umelka, 28.12.2012 – 27.01.2013, Bratislava, SR
2012 The 33th. International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto,Japonsko
2012 International Light Painting Photography World Exhibition in Moscow, výstava autorov zaoberajúcich sa „luminografiou“, Organizátor – Light Painting World Alliance, September – Október 2012, The Central House of Artist, Moskva 2012, Rusko
2012 Vstup s fotoaparátom zakázaný, Galéria Sumec, november 2012, SSÚŠD Ivánska cesta, Bratislava, SR
2012 Výstava „Komunikácie“ – tvorivý dialóg lektorov, Letnej školy s 32 účastníkmi, veľká sála galérie P.M Bohúňa, júl 2012 – august 2012, Liptovský Mikuláš, SR
2011 Víťazi Bienále Slovenskej výtvarnej únie 2006 – 2010, S.V.U. Mánes, Galéria Diamant, Praha, CZ
2011 The 32 International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto,Japonsko
2011 Očami (ne)viditeľné – duchovné a náboženské aspekty v súčasnom výtvarnom umení, Národné osvetové centrum – Dom umenia, Bratislava, SR, (3.12.2010 - 9.1.2011)
2010 3. Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Galéria Diamant, Praha, CZ
2010 Nepokojné médium, Slovenská fotografia 1990 – 2010, NOC – Dom umenia, Bratislava, SR
2010 Očami (ne)viditeľné, Reflexia kresťanstva v súčasnom umení, NOC – Dom umenia, Bratislava, SR
2010 Bienále voľného výtvarného umenia 2010, NOC – Dom umenia, Bratislava, SR
2009 Osemdesiate, Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992, Esterházyho palác SNG, Bratislava, SR
2008 Sociálna sonda v réžii Veroniky Rónaiovej, Galéria u Dobrého Pastýře, Brno, CZ
2008 Na nebi i na zemi, multimediálny projekt Veroniky Rónaiovej, Galéria SVÚ, Bratislava, SR
2008 International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto, Japonsko
2007 Stratený čas?, Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii, Esterházyho palác, SNG Bratislava, SR
2007 Bienále užitkového umenia 2007, NOC – Dom umenia, Bratislava, SR
2006 Stretnutie 04, Slovenskí absolventi FAMU, Galéria Združenia podnikateľov Slovenska, Bratislava, SR
2005 Stretnutie 04, Slovenskí absolventi FAMU, Slovenský inštitút, Praha, CZ
2004 – 2005 Varianty na Mail Art, Galéria umenia v Nových Zámkoch, Východoslovenská galéria umenia v Košiciach, SR
2004 International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto, Japonsko
2002 Slovenská fotografia 1925 – 2000, Mestská knižnica, Praha, CZ
2001 Slovenská fotografia 1925 – 2000, SNG, Bratislava, SR
2001 LIGHThouse, Považská galéria v Žiline, SR
2000 Stretnutie 03, výstava slovenských absolventov FAMU, Slovenský rozhlas, Bratislava, SR
2000 Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočia, SNG, Bratislava, SR

Ocenenia2010 Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, SR
1997, 1998 FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, víťaz národného kola v kategórii život, SR
1992, 1993 „Anonymné príbehy“ – sociálny projekt udelený MK SR a Št. fondom Pro Slovakia, SR
1990 Plaketa a Cena Maďarskej republiky na medzinárodnom výtvarnom festivale v Budapešti, HU
1988 Cena na III. Bienále fotografie, Cheb, CZ
1983 1. cena za knihu Homo Faber v študentskej súťaži na FAMU Praha, CZ

KnihyJozef Sedlák - Kardinál Korec stále s nami, 244 s. ISBN 80-7114-580-7 Lúč, Bratislava, 2006
Jozef Sedlák - Obec božia, 116 s. ISBN 80-85739-2 Fotofo, Bratislava, 2000
Jozef Sedlák - Karneval, 84 s. ISBN 80-85739-17-8 Fotofo, Bratislava, 1999
Václav Macek,Jozef Sedlák, 116 s. ISBN 80-217-0304-0 Osveta Martin, Martin, 1986