Jozef Sedlák
≣ Menu

Húpačka 2000

 
Inscenované portréty priateľov a blízkych ľudí rôznej profesie, vyjadrených v protikladoch odkazu
detskej hojdačky a pomníkového charakteru „busty“. Portréty boli vytvorené kombináciou dvoch rozdielnych časových úsekov expozície. Portrétovaní boli v úplnej tme v nehybnej póze postupne nasvetľovaní v dĺžke asi jednej minúty. Pomníkový charakter, strnulosť, mŕtvolnosť a nehybnosť výrazu portrétov je daný dĺžkou expozície. Efekt predmetnej strnulosti pri tak dlhej expozícii je odhalením a premietnutím vnútra portrétovaného do výrazu tváre.