Jozef Sedlák
≣ Menu

O demokracii svetla...o literatúre svetla... II. 1989 – 2011

 
Ruky sú tradične symbolom maximálnej odlišnosti a osobnej skúsenosti človeka. Znakovosť sa podriaďuje „demokracii svetla“ a „literatúre svetla“. Úsilie o odhalenie esencie konkrétnej ľudskej existencie dospieva k obrazom, v ktorých sa individuálne potláča a do popredia vystupuje všeobecné. (Václav Macek)

Projekt o demokracii svetla... o literatúre svetla č. 2 nadväzuje na starší projekt z konca 80. rokov minulého storočia, realizovaný analógovou čiernobielou fotografiou. Primárne sa dotýka, v tom čase očakávaných a rovnako prebiehajúcich politických zmenách vo všetkých okolitých štátoch strednej Európy, nevinímajúc Slovensko. Jednotlivé motívy na menších čiernobielych analógových fotografiách, ktoré sú adjustované ako muzeálne artefakty, sú multiplikované a aplikované posprodukčnou digitálnou technológiou na veľké formáty. Na veľkoplošných digitálnych foto-plátnach je dôležitá výrazná farebnosť, ktorá oproti originálom – čiernobielym monochrómom symbolizuje technologický, rovnako filozofický a politický posun spoločnosti a média fotografie.