Jozef Sedlák
≣ Menu

Odvody 1980-1981

 
Cyklus „Odvody“, zobrazuje prehliadku brancov pred nástupom na povinnú vojenskú službu. Vyzlečení branci sú prehliadaní odvodovou komisiou, v ktorej sú zastúpení predstavitelia všetkých mocenských zložiek štátu. Povinné heslo o „najčestnejšej povinnosti“, sovietska zástava, portrét štátnika a štátny znak sú neoddeliteľnou súčasťou tohoto bizardného rituálu. Panoptikálny dojem umocňujú účastníci z obidvoch strán – aj tí, ktorí posudzujú, aj tí, ktorí sú posudzovaní. V časoch studenej vojny, v atmosfére všeobecnej nedôvery a ohrozenia, predstavovala armáda jeden z najtabuizovanejších a najmenej transparentných orgánov štátu. Jej obraz, jej „reprezentácia“, bola len zriedka záležitosťou smrteľníkov, o to vzácnejšie sú insiderské snímky. Napokom, len málo čo vypovedá o vnútorných protirečeniach a paradoxoch minulého režimu výrečnejšie ako gendrový dokument socialistickej apropriácie individuálneho tela pre vyššie štátno-politické účely.
Petra Hanáková