Jozef Sedlák
≣ Menu

Pútnici (Levočská hora) 2012

 
Fotografický cyklus Púť na Levočskú horu (2012) sa nestotožňuje len s historicky vrodenou funkciou fotografie, ktorej podstatou bolo predovšetkým dokumentovať (archivovať realitu). Každé stlačenie spúšte je pokusom hľadať novú a hlbšiu pozíciu náboženskej identity súčasného (mladého, starého) veriaceho človeka, ktorého vzťah k Bohu referuje a odkazuje skôr na slobodnejšie a individuálnejšie prežívanie náboženských slávností a rituálov. Táto pozícia interpretácie neznižuje intenzitu vzťahu, ale ponúka väčší a rozšírenejší realistický pohľad, zbavený formálneho pátosu.