Jozef Sedlák
≣ Menu

(Svätí) 2014

 
(sv.) Jozefa (sv.) Jozefa (sv.) Ernino (sv.) Zdenka (sv.) Editka (sv.) Vlasta (sv). Margita (sv.) Darinka
Inštalácia viacerých fotografií s názvom (Svätí) - (sv.) Editka, (sv.)Joženo, (sv.) Margita, (sv.) babička Vlasta...) predstavuje nový projekt vizuálnej úvahy o mojich blízkych známych a rodine. Projekt spomínania a reflexie života je odkazom na Bathesove prelamovanie reality a Florenského povolanie umelca, ktoré nás vedie „štádiom výstupu“, od toho čo je skutočné k niečomu, čo je skutočnejšie („a reabilus ad realiora“), teda istý druh inkarnácie – personálneho, estetického, etického, ideového a rovnako formálneho vtelenia. Projekt sa dotýka statusu svätosti, ktorý má prísny procesný základ v kresťanskej liturgii a cirkevnom práve. Apropriácia glorioly má symbolický význam, ktorý vyjadruje zavŕšenie fyzického a pokračovanie duchovného príbehu človeka. Obrazy statusu svätosti sú interpretované cez mozaiku banálnych záberov bezprostredného spomínania na blízkeho človeka, pričom hlavný posmrtný portrét reprezentuje nielen to ako sa realita javí fyzicky, ale metafyzicky. Fotografie predstavujú formu konceptuálneho dokumentu spojenú s postprodukčnou úpravou.